Gizlilik Politikası

  • Home

GİZLİLİK POLİTİKASI VE KULLANIM ŞARTLARI

www.uzdanuz.com ve www.uzdan.net ve www.uzdan.com web sitelerinde yer alan KBB alanı hastalıkları, tedavi ve ameliyatlarına ilişkin bilgiler ile söz konusu alanlar dahilinde site ziyaretçilerince “Bize Ulaşın” bölümünde paylaşılan kişisel verilerin hangi esaslar dahilinde kullanılacağı işbu “Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları” ile düzenlenmektedir.

Web sitemize giriş yaparak işbu Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.

Lütfen söz konusu koşulları dikkatli inceleyiniz ve herhangi bir sorumluluk altında kalmamak için koşullara sadık kalınız.

1. TIBBİ YASAL UYARI

UzdanUz.com ve Uzdan.net ve uzdan.com adlı web sitesinde yer alan tıbbi, tanı ve tedavi bilgileri de dahil tüm bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır(*).

Bu bilgiler tek başına çözüm olarak kabul edilmemelidir. Mutlaka bir tıbbi profesyonelin muayene, görüşme, konsültasyon ve tavsiyesine başvurulmalıdır. Bilgilendirme amaçlı olduğunu kabul ederek yararlanacağız bu bilgilerin kullanımı yanlızca kendi iradi tasarrufunuz ve riskiniz altındadır.

Dr.Uzdan UZ’un öncelikli tavsiyesi, web sitemizden edindiğiniz bilgiler nedeniyle, ihtiyaç duyduğunuz herhangi bir tıbbi tavsiye muayene almayı ertelememeniz gerektiğidir. Sağlığınız açısından edindiğiniz bilgileri tıbbi probleminizin teşhisi ya da tedavisi amacıyla kullanmamalısınız. Aksi durumda tüm sorumululuk size ait olacaktır.

Dr.Uzdan UZ hakkında herhangi bir kusur ve sorumluluk yükletilemeyecektir. 

2. KİŞİSEL VERİLERİN TEMİNİ VE KORUNMASI

“Bize Ulaşın” başlığı altında tarafımıza ulaşan ad,soyad,iletişim ve adres bilgileri ile buna ek diğer kişisel verilerin paylaşımı tamamen hastalarımızın kişisel tasarrufuna tabidir(**). Bu yolla yapılan kişisel veri paylaşımı, ilgili veri sahibine ait “rıza beyanı”nın varlığına karine kabul edilecektir.

Dr. Uzdan Uz Websitesi sizin izninizle bu bilgileri size daha kısa sürede ulaşılmasını sağlamak ve sizleri aşağıdaki konularda bilgilendirmek için kullanacaktır:

1. Kulak Burun Boğaz sağlığı ile ilgili basılı yayınları ya da diğer yazışmaları göndermek,
2. Elektronik posta ile basın bültenleri ya da bildirimleri göndermek.

Söz konusu rıza beyanı, ilgili kişinin kişisel verilerinin paylaşımı konusunda özgürce hareket ettiği, yürüttüğümüz politika ve kullanım koşullarıyla ilgili yeterince bilgi sahibi olarak verdiği ve sadece danışma talebiyle sınırlı onay beyanıdır.


Bu onay beyanı aynı zamanda ilgilinin paylaştığı kişisel verilerin doğruluğunu beyan ettiği anlamına gelir. Paylaşılan yanlış ya da yanıltıcı nitelikte kişisel veriler sonucu alacağınız geri bildirimler hakkında hiçbir itiraz tarafımızca kabul edilmeyecektir. Olası maddi manevi zararlardan tüm cezai ve hukuki sorumluluğun tarafınıza ait olduğunu ihtar eder, Dr.Uzdan UZ ve ilgili çalışma birimlerinin sorumlu tutulamayacağını belirtiriz.

“Kişisel Nitelikteki Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Şahısların Korunmasına Dair Sözleşme” gereğince, tüm gerçek kişilerin, temel hak ve özgürlüklerini ve özellikle kendilerini ilgilendiren kişisel nitelikteki verilerin, otomatik bilgi işleme tabi tutulması karşısında özel yaşam haklarını güvence altına alınmaktadır.


Bunun doğal sonucu olarak, kanunlarda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi dışında, ilgili kişinin kişisel verileri tarafımızca kaydedilecek ve hasta mahremiyeti kapsamında gizli tutulacaktır.
Kural olarak, kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmayacaktır. Ancak, gerçek veya tüzel kişilerin belirli bir olayda kanundan doğan görevini yerine getimesi için bu bilgiye ihtiyaç duyması halinde kişisel veriler, üçüncü kişiye aktarılabilecektir.

3. TELİF HAKKI

UzdanUz.com ve Uzdan.net ve Uzdan.com web sitelerinde yer alan tüm metin ve görsel malzemelerin fikir ve telif hakları, aksi belirtilmedikçe, münhasıran Dr.Uzdan Uz’a aittir.

İçeriğin, hangi amaçla olursa olsun, kısmen dahi olsa kopyalanması; başka bir internet sitesinde veya herhangi bir mecrada değiştirilerek veya kaynak gösterilerek kullanılması fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin hukuki düzenlemelerin ihlali şeklindedir. İşbu halde eylemi gerçekleştiren kişi veya kurum hakkında herhangi bir uyarı veya ihtara gerek kalmaksızın hukuki işlem başlatılacaktır.

4. WEB SİTEMİZ DEĞİŞİM VE KOORDİNASYONU

Dr.Uzdan UZ, işbu politika ve koşullar dahil olmak üzere web sitesinde yer alan bilgileri zaman zaman, geçici veya sürekli olarak değiştirme ve geliştirme hakkını saklı tutar.

Değiştirme ve geliştirme işlemleri Web Sitesinde yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak gerçekleştirilecek olup söz konusu işlemler nedeniyle herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. Değişiklik yapılan Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları hükümleri, web sitesinde yayım tarihi itibariyle işlerlik kazanır.

Dr.Uzdan Uz’un açık, yazılı izni olmadan web sitesine yeni linkler açılamaz ve/veya bu siteye link yaratılamaz.

Web sitelerimizden (uzdanuz.com ve Uzdan.net ve uzdan.com) tarafından işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar verilebilir. Bağlantılı Web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz, o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmelisiniz. Söz konusu diğer şirketlerin gizlilik politika ve uygulamaları tamamen şirket politikalarına bağlı olup, işbu uygulamalardan sorumlu olmadığımızı belirtmek isteriz.

(*) Sizinle ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, size en uygun hizmeti sunmamızı ve bu hizmetlerin kalitesini sürekli olarak arttırmayı temin etmeye yöneliktir.

(**) www.uzdan.net & www.uzdanuz.com & www.uzdan.com ’dan yapılacak olan bütün gönderilerde, istediğiniz zaman, alıcı listesinden çıkmanız veya bilgilerinizi değiştirmeniz mümkündür.